جمعه , ۳ , حوت , ۱۳۹۷

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

  مطالب تازه
گزارش خبری جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ: ۲۳ دلو سال ۱۳۹۷
ثبت و بررسی ۱۷۰۰۰ فورم دارایی‌های مقامات دولتی از طرف ریاست ثبت و دارایی‌های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
گزارش خبری جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ: ۶ جدی سال ۱۳۹۷
گزارش خبری جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ: ۲۷ قوس سال ۱۳۹۷
دهلیز تجارتی راه لاجورد مکمل کننده برنامه یک کمربند یک راه
جلسه فوق العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
مصوبه شماره ( ۸ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
گزارش خبری جلسۀ کابینة جمهوری اسلامی افغانستان مورخ: ۱۴ قوس سال ۱۳۹۷
دهلیزهای هوایی: آیا محاصره‌ی ترانسپورتی افغانستان می‌شکند؟
گزارش خبری جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ: ۱ قوس سال ۱۳۹۷
بعدی
قبلی

کابینه

گزارش های تصویری

گزارش های ویدیوئی

دست آوردها

جوانان