سه شنبه , ۲۹ , عقرب , ۱۳۹۷
Naser Gulrani

Naser Gulrani

افغانستان، د هغو لسو هیوادونو له جملې څخه دی چې د سوداګرۍ لپاره یې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي او سوداګریز...

دست آوردها

جوانان