سه شنبه , ۶ , حمل , ۱۳۹۸

کابینه

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۶

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح تعدیل و ایزاد...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۳  حوت سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۳ حوت سال ۱۳۹۶

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به جلسه مطرح و اضافه نمود؛ طرح متذکره به...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۲  حوت سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۲ حوت سال ۱۳۹۶

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از قوای دفاعی و امنیتی کشور که در امنیت کنفرانس کابل...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴  دلو سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ دلو سال ۱۳۹۶

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا؛ جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت خویش را در مورد حوادث اخیر تروریستی به تمام شهروندان...

Page 3 of 3 1 2 3

دست آوردها

جوانان