جانبی واحدونه

د چارو ادارې جانبي واحدونه له هغو تشکيلاتو عبارت دي چې د قانون مطابق او د ا.ا جمهوريت د جلالتمآب جمهور رييس د لزوم ديد په اساس جوړ او منظور شوي دي، چې مستقله بودجه نلري او د ا.ا جمهوريت جلالتمآب جمهور رييس ته مستقيم راپور ورکونکې وي.