مملکت لر ایلچی لر همده یاردمچی نهادلر مسوول لری بیلن جینوا کنفرانسی مجبوریتلرینی تعقیب قیلیش اوچون هماهنگلیک ییغیلیش اوتکزیلدی

جینوا مجبوریتلرینی تعقیب قیلیش بوییچه رهبرلیگی مال...

جینوا مجبوریتلرینی تعقیب قیلیش بوییچه رهبرلیگی نینگ اوچینچی ییغیلیشی مجبوریت لرنی تعقیب قیلیش بوییچه سکرتریتی – جمهور رییسلیگی عالی کینشگلر ایشلرینی منسجم لشتیریش بوییچه ریاستی تمانیدن ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلر...

کوپراغ اوقینگ

جینوا مجبوریتلرینی عمل‌گه آشیریش مقصدیده بیرینچی ر...

جینوا مجبوریتلرینی عملگه آشیریش مقصدیده بیرینچی ربع گزارشینی کوچلی قیلیش همده کیله جک گزارش لر توغریسیده ا‌.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره سی جمهور رییسلیک عالی کینگش‌لر ایشلرینی منسجم لشتریش ب...

کوپراغ اوقینگ

جینوا کنفرانسی مجبوریتلری نینگ رهبرلیک بوردی یغیلی...

جینوا کنفرانسی مجبوریتلری نینگ رهبرلیک بوردی امور اداره سی نینگ منابع و اداره بوییچه اورین باسری دوکتور احمد الله نوید حضوریده همده ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره سی نینگ کته مصلحت چیسی عبدالسبحان رووف...

کوپراغ اوقینگ

جینوا کنفرانسی مجبوریتلرینی عملگه آشیریش اوچون دول...

جینوا کنفرانسی مجبوریتلرینی علگه آشیریش مقصدیده دولت قوشمه کمیته لری همده خلق ارا نهاد لر اورته سیده ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره سی نینگ کته مصلحتچیسی عبدالسبحان رووف، عالی کینگشلر ایشلرینی منسجم لش...

کوپراغ اوقینگ

دولت و خلق ارا نهادلرنینگ قوشمه کمیته‌سی جینوا مجب...

دولت و خلق ارا نهاد لرنینگ قوشمه کمیته‌سی جینوا مجبوریتلرینی عمل‌گه آشیریش مقصدیده جمهور رییسلیک ایشلری بوییچه عمومی اداره سی همده مالیه وزیرلیگی نینگ نماینده‌لری خلق ارا بانکی، یوناما و اروپا اتف...

کوپراغ اوقینگ

آخرین رواجلنیش‌لر