جمهور رییس‌لیک نینگ حقوقی واحدی

جمهور رییس‌لیک نینگ حقوقی واحدی

جمهور رییسلیک نینگ حقوقی واحدی خلق ارا سوداگرلیک و اقتصادی کیلیشوونامه و شرطنامه لری توغریسیده افغانستان اساسی قانونی 50انچی ماده سی نینگ بیرنیچی فقره سی و 142 انچی ماده سیگه اساس ا.ا.ج. دولتی نینگ سوداگرلیک و اقتصادی شرطنامه لری، کیلیشوونامه لری، قردادلریگه تیگیشلی حقوقی ایشلرینی خلق ارا نهاد لرو تشقی شرکت لر بیلن یخشلنتیریش اوچون همده آسانلیک ومنسجملشتیریش یرتیش مقصدیده ایجاد ایتیلگن.
اوشبو واحد نینگ ایکی ریاستی بوله دی:
1 – منطقه بوییچه و خلق ارا شرطنامه لرنی موافقلشتیریش ریاستی
2- شرطنامه لر و زیربنا لر حقوقی ایشلرینی مسجملشتیریش ریاستی
اداره نینگ مجبوریتلری
بوتون دولت اداره و ارگان لری افغانستان اسلامی جمهورلیک دولتی نینگ سوداگرلیک و اقتصادی کیلیشوونامه لری وشرطنامه لری گه تیگیلشی مسوده لرنی مملکت لر، خلق ارا نهاد لر و تشقی شرکت لر بیلن مملکت ده نافذ بولگن قانون آستیده رعایت قیلیب جمهور رییسلیک حقوقی واحدی نینگ موافقی بیلن جریان دوامیده اوتیشگه مکلف دیلر.

ویب‌سایت لینکی